شب چهلم

1)

ای ساعت موعود مظفر!

یک شب تو در ایینه شکستی

ان شب مرا در پشت بام حوادث

تا صبح التیام مسافر شلاق میزدند

_شاید برای گناهان نکرده فردا_

اینک

پشت ورم کرده تقدیر

زیر ضربه های داغ و مفرح

امادگاه سم اسبان تقاضاست

بشتاب!

که ثانیه های معذب

در صفحه ساعت موعود می گریند

ای گریه نا خواسته بشتاب!

2)

روزی برای امدنم بگذار

من رفته فرداهای زمینم

شاید برگشتم از هزار های منقش

از دیروز های نیامده ای که

ذهن پر اشوب تو هر شب

خوابش را می بیند

من سرگشته ترینم

در ورشکسته ترین اینه ثانیه هایی که

معراج اخرین دقایق مرگند

_در اخرین سطور وقایع_

جایی برای سرگشته ترین اینه بگذار

من در واپسین ثانیه

می ایم

3)

عمری گذشت و باز نمی اید

در انتهای گردنه اخر

افتاده است پیکر بی جانی

ایینه دار راز نمی اید

______________________________________________________________________

1و2 نوشته تابستان 79

3 لحظه ای پیش

/ 4 نظر / 3 بازدید
حبیب

عمری گذشت و باز نمی اید در انتهای گردنه اخر افتاده است پیکر بی جانی ایینه دار راز نمی اید عالی بود [گل][گل]

نیکو

جایی برای سرگشته ترین اینه بگذار من در واپسین ثانیه می ایم عالی بود [گل]

حبیب

دوستان هنگام بينايى شده طلعت مهدى تماشايى شده اين اميد هر نبى و هر ولى‏است پاى تا سر، هم محمد، هم على است اين پسر چشم و چراغ فاطمه است اين گل اميد باغ فاطمه است شمع جمع عالمين است اين پسر طالب خون حسين است اين پسر اين چراغ بزم در قلب شب است اين نويد انتقام زينب است اين امام عصر كل عصرهاست صاحب نصر تمام نصرهاست بردگان موسى به عالم آمده مردگان عيساى مريم آمده كيست مهدى كعبه جان همه كيست مهدى آرزوى فاطمه كيست مهدى همدمى نشناخته خلق ناديده به او دل باخته كيست مهدى نور انوار خدا كيست مهدى انبيا را مقتدا كيست مهدى ياور مظلومها كيست مهدى حامى محرومها كيست مهدى حجّت ثانى عشر كيست مهدى منجى كل بشر عیدتون مبارک باد

نیکو

[گل]سلام کم پیدایی؟