دل تنگ بوی کویرم من

سفر ان نیست که می روی

سفر ترا می برد

/ 3 نظر / 3 بازدید
حبیب

چه با احساس اما وحشتناک

یکی

می دونی چیه؟ حالم از اونایی که می خوان خودشونو به بقیه بچسبونن به هم می خوره!

آرشمیرزا

از تو به خود رسیده ام این که سفر نمی شود. خط دوم بنظر من ضربه نداره ایده محشره . ولی اگه من بودم برای خط دوم می نوشتم : آن است که ترا می برد.