یکی

گفتم چه باریکی

گفتا نان کسی را نخورده ام

گفتم چه تاریکی

گفت نور کسی را نبرده ام

گفتم از این تنگه تاریک چگونه می روی

گفتا با یکی

/ 3 نظر / 3 بازدید
حبیب

عشق چيست؟ گرماي سوزان؟ عشق چيست؟ سرماي بي جان؟ عشق چيست؟ شام و سياهي؟ عشق چيست؟ صبح و سپيدي؟ عشق چيست؟ قلب پريشان؟ عشق چيست؟ رنج فراوان؟ عشق چيست؟ ديدار معشوق؟ عشق چيست؟ عاشق ترسان؟ عشق چيست؟ پاييز بي جان؟ عشق چيست؟ فصل بهاران؟ عشق چيست؟ چشم تر و خيس؟ عشق چيست؟ اشك فراوان؟ عشق چيست؟ لبخند بي جان؟ عشق چيست؟ گريه اي از جان؟ عشق چيست؟ روحي فسرده؟ عشق چيست؟ جسمي خميده؟ عشق چيست؟ دختر صحرا؟ عشق چيست؟ چهره اي زيبا؟ عشق چيست؟ دنيا و آدم؟ عشق است خداي عالم

حمید

هروقت دلی چنین قرص میبینم حسودیم میشه... آخ که چقدر دلم تنگه واسه یه اطمینان...واسه یه ایمان...به اینکه از این تنگه تاریک رد میشم...رد میشیم...

خدای خوب من

اگر تنهای تنها شوم باز هم خدا هست . خدا جانشین تمام نداشته هاست