سفارش

...به مرگ بسپاریدم

اگر خوب شدم که هیچ

اگر بد شدم زندگی می کنم.

/ 3 نظر / 3 بازدید
آمد

دست نامراد تقدیر صد در صد مرا به کام مرگ می برد . سلام نازنین ( میدونم دختر نیستی [نیشخند]) حال و احوال خوبه

نیکو

قشنگی زندگی به همین روزهای شیرین وگاهی تلخه خوش باشی