رویت جمال از چاه نقص

مگر ادمی را ناقص افریده اند که جای کمال داشته باشد ؟

امر کاملی را در چاه نقصی فرو گذاشتند تا مدتی... چون جمال قرص ماه را در دایره چاه ارزو کرد به سراغش خواهند امد/ بالا می کشند / و عرضه اش می کنند در بازار عشق.

نهایت چیزی که می توانی به ان دست یابی رویت جمال است.

/ 1 نظر / 3 بازدید
حمید

به نظرِ من برای اینکه به سراغِ آدم بیان چیزی بیشتر از "آرزوی جمالِ قرص ماه" لازمه.