واپسین مکاتبه

منیریت محترم

با سلام و اختتام

به استحضار می رساند پیرو فرمایشات حضرتعالی و کنکاشات متوالی اینجانب؛ هیچ نسبتی بین کمیت انبساط ادراک و حجم اکتشاف حقیقت نیست ؛ واقعیت ان است که منابع مورد بحث در دسترس نیست و مجاری استدراک نا پیداست به نظر می رسد تنها اهتمام روندگان اصرار بر عوامل عادی است چرا که فیض روح القدس به اتمام رسیده و اگاهی به ورطه بی سرانجام غلطیده و مکاتبات با لا یتناهی نافع نیست و جلسات نا کافی است .

درقوانین نا مکشوف به دنبال ماده واحده ای بودم اما بیشتر با تبصره هایی مواجه ام که راه رسیدن را مسدود کرده اند از این رو مستدعی است نسبت به فسخ وظایف محوله دستورات مقتضی صادر فرمائید

                                                                            

                                      ارزوی توفیق ایندگان را دارم

                                                                                    

                                               با تمدید احترام

/ 1 نظر / 3 بازدید