روایت عشق

 

احرام که بستم

از تو از او از خودم رستم

   ×××

همه خانه را طواف می کردند

من ایستاده ترا

اکتشاف میکردم

   ×××

به مروه رفتم

گفتی برو صفاتو بکن

   ×××

در صفا بودم که گم شدم

گفتی برو اسمائیل را پیدا کن

  ×××

پشت مقام ابراهیم

مرام اسمائیل مرا کشت

   ×××

خودم را سنگ می زدم

شیطان گریان : دست نگه دار!

   ×××

  به گوسفند دل گفتم

من خودم را سر بریده ام

باورش نشد!

  ×××

های عشق!

ذبحم که می کنی

کاردت رو با نگاهت تیز کن

   ×××

درقربانگاه

ابراهیم پرسید:

کجایی قربونت؟

گفتم : شرمنده !  اسیر صنمی در بتخانه ام

  ×××

 

 

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
فسیل

خیلی منو گرفت. عالی بود[گل]

حبیب

ای تو جان نوبهاران، خوش رسیدی، خوش رسیدی! ای تو شور آبشاران، خوش رسیدی، خوش رسیدی! ای شراب آسمانی، ای طلوع مهربانی با تو شد خورشید خندان، خوش رسیدی، خوش رسیدی! ای که نامت گشته ذکر هر دم جان و روانم ای شفای درد پنهان، خوش رسیدی، خوش رسیدی! آمدی چون ماه تازه، تیغ بر کف، خنده بر لب آمدی ای عید قربان! خوش رسیدی، خوش رسیدی! آمدی چون سیلْ جوشان ، بی‌خبر، ناگه، خروشان تا کنی این خانه ویران، خوش رسیدی، خوش رسیدی! خانه‌ی عقل زبون را، عقل سرد تیره‌گون را کرده‌ای با خاک یکسان، خوش رسیدی، خوش رسیدی! شعر می‌جوشد ز من، پیوسته هر شب، هر سحرگه از تو شد این چشمه جوشان، خوش رسیدی، خوش رسیدی! عیدتان مبارک دوستان

نینا

خیلی زیبا بود واقعا زیبا بود