شب بیستم

دیگر پاره نوشته هایم را گم نمی کنم

در هر جراحتی از این شب

تکه ای از من نهفته است

    ***

روی دیوار سلولها خط می کشند

روزها را

هر خطی که می نویسم

سوالی از خداست

این شبها را

    ***

ای شب!

روی تنت را شیار می کشم

تا فراموش نکنی چه ضجری کشیده ام

امشب

    ***

تمامی ندارند

تمامی ندارند

غربت این خط ها

و نوبت این شب ها

    ***

خط به خط

با تو هستم

تا اخرین شب

تو خود خواسته ای

نه من

/ 0 نظر / 3 بازدید