رمضان مبارک

بسم الله الرحمان الرحیم

پروردگارا ! امسال را سال اخر گناهانمان قرار ده و ما را پاک فرما.

چه  قرار بر رفتن و یا ماندن است .

پروردگارا ! همه چی از ان توست و تو مالک همه ی جهان و جهانیانی . پس خود لیاقت بندگی ارزانی کن و خود از ما بپذیر و بر ما اسان گیر و ما را ببخش . ای مهربان ترین مهربانان.

/ 2 نظر / 26 بازدید
خورشید

تابستون مبارک