هیچی نیست...

هیچی نیست... بیرون برف میاد و بی نهایت سرده هیچ اتفاقی نیفتاده همه چی به همون گندی قبل ...فقط ٨٨ شده89

مشهد دوم روز از سال نو

/ 1 نظر / 4 بازدید
زهرا سخی

هیچستان است و همه چیز هیچ است.