تعریف تورم با استنتاجات موزی

مسِئله : فرض کنید در سال 94 شما می توانید با ده هزار تومان 5 عدد موز و در سال 98با همان مقدار پول 1 موز بخرید  حالا پیدا کنید 4 موز دیگر را چه کسی خورده است؟ توجه داشته باشید پرتقال فروش در حل این مسئله هیچ کمکی به شما نمی کند.

/ 1 نظر / 3 بازدید
نیکو

5 تا ؟ 94؟ !!!!! بعید میدونم بشه خرید