شب پانزدهم

شبها تصمیم گرفتن راحت تر است

روزها نقض کردنش

    ***

هر شب تصمیم می گیرم که بخوابم

اما هر صبح از خواب بر خواسته ام

   ***

می دانم

تا شبی که برای همیشه بخوابم

هیچ تصمیمی نخواهم گرفت

   ***

چه شبها

که تصمیم گرفتم فراموشت کنم

و نشد

   ***

چه شبها

که تصمیم گرفتم فراموشت نکنم

و نشد

/ 0 نظر / 5 بازدید