بخل

رهگذری امد ؛ گفتم:

چنان بخیل شده اید

که خنده از من نمی خرید به مفت.

/ 3 نظر / 3 بازدید
سیده مریم

زندگی کن و لبخند بزن به خاطر آنهایی که:با لبخندت زندگی می کنن . از نفست آرام می گیرند و به امیدت زنده هستند

زهرا

خنده ام را به زور شکنجه ربود نمیدانست خنده ام به رایگان است