شب دومِ

اگر روزهای بلا دیر گذشته اند

شبها حتی نمی گذرند

      ***

با من امشب چیزی بگو

من به صبحدم نمی رسم

      ***

فرق من با تو این است

من شبها نمی خوابم

تو هیچ وقت

      ***

شب دیری است که رفته است

تو چرا نرفته ای؟

      ***

قصه من به شب رسید

قصه تو به لب رسید

/ 3 نظر / 3 بازدید
نیکو

شب عاشقان بیدل ، چه شبی دراز باشد تو بیا کز اول شب ، در صبح باز باشد عجب است اگر توانم ،که سفر کنم زدستت به کجا رود کبوتر ، که اسیر باز باشد .... سعدی

نیکو

سلام میدونستی میخوام بیام دعوات کنم نوشتی؟ [لبخند]