جا مانده ها

 

نشسته ام زیر سایه مجنونی

نا اشنا با هر که می بینم

بی نصیب از هرچه تو میدانی

گذشته ام از انچه که می ماند

 

بارها نوشته ام که نمی خواهم

خودم را جهان را ترا

خدا داند

 

نه شوق سفر دارم

نه فکر حضر دارم

نه دلخوش و غمگینم

نه یار دگر دارم

نه سود و ضرر دارم

نه نیک وشرر دارم

نه رو و نه بر دارم

نه کیسه زر دارم

نه عیب و هنر دارم

 نه چیز و نه هر دارم

نه خشک  و نه تر دارم

نه شور به سر دارم

نه در تو اثر دارم

 

تنها نشسته ام اینجا زیر سایه مجنونی

از من تو چه می خواهی.

 

اینها نوشته های تاریخ گذشته ای است که جا مانده اند فعلا انها را می نویسم تا حالم سر جایش بیاید

/ 3 نظر / 3 بازدید
نسیم وصل

یا لثارات الحسین فراخوان وبلاگ نویسان آزاده حملات موشکی به صهیونیستها در جهاد مجازی........

فرزاد - هذیان نامه

نبینم غمگینی رفیق خیلی دلمون هوات رو کرده بود مدتی بود نبودم این هم آدرس جدید وبلاگم ، لینک قبلی مشکل پیدا کرده این آدرس رو به جای اون بگذار فدای تو http://barzinf.persianblog.ir/