دوزخ دنیا و اخرت

امروز صبح  کنار یک دکه روزنامه فروشی در یک پیاده روی تمیز زیر سایه فرحناک یک درخت روی نیمکت دلپذیری نشسته بودم که یک پیر مرد که داشت رد می شد کنارم نشست لهجه اش یک جور خاصی بود (شبیه یزدی ) موهایش کاملا سپید و لباسی بی اندازه ساده . کمی که از نشستنش گذشت گفت : نمی دانم با وجودی که این همه راجع به مضرات سیگار گفته یا شنیده شده چرا باز هم مردم سیگار می کشند؟ بعد هم پرسید : شما تا حالا دیده یا شنیده اید که سیگار کشیدن سودی هم داشته باشد ؟ گفتم : نه ! ...و بعد گفتم به نظر شما چرا پس این کار را می کنند که گفت از نا اگاهی است . گفتم بعید می دانم همه تقریبا می دانند که سیگار چه کوفتی است و چه بلایی ارام ارام سرشان می اورد که گفت پس واقعا جای تعجب دارد بعد هم اضافه کرد : حالا دردهای این دنیایش را یکجور ادم می کشد تمام می شود می رود دردهای ان دنیا را چطور باید کشید که ابدی است ؟ ...دیدم راست می گوید.

وقتی خدا حافظی کرد و رفت و من هم روزنامه زیر بغل راه خانه را در پیش گرفتم به ذهنم رسید که شاید جواب این سوال این باشد که : بله سیگار گرچه برای فروشندگانش سود سرشاری دارد اما هیچ نفعی برای مصرف کننده اش ندارد جز اینکه زودتر او را از جهنم این دنیا خلاص کند و بیاندازدش در دوزخ اخرت.

/ 0 نظر / 25 بازدید