بهار...

اگر تبرها یک بار فرود می ایند

اما بهار

همیشه سبز می کند

***

درختی را گفتم:

بهار نزدیک است چرا سبز نمی کنی؟

فرمود: این بار اراده کرده ام آسمانی باشم.

***

بذر اندیشه ام را در بیابانها افشانده ام

تبرها غافلند

بهار قطع شدنی نیست

/ 5 نظر / 3 بازدید
شبنم

ارغوان بیرق گلگون بهار / تو برافراشته باش / شعر خونبار منی / یاد رنگین رفیقانم را / بر زبان داشته باش/ تو بخوان نغمه‌ی ناخوانده من ارغوان، شاخه همخون جدامانده من. زیباست به منم سربزن[گل]

سیده مریم

آن سوی دلتنگی ها همیشه (خدایی) هست که داشتنش جبران همه ی نداشتن هاست…!

فاخره

سلام من می آیم و می روم از بس که از کلماتت خوشم می آید زبان نمی‌ گشایم

زهرا سخی

خیلی خوشم اومد