شب چهارهم

فردا شب خاموش می کنم

تو را

ای سوخته با من تا برای همیشه

    ***

فردا شب

انقدر می نویسم که نماند

نه کلامی برزمین

نه جانی در من

    ***

فردا شب می سازم

فردا شب می سوزم

فردا شب را به تو می بازم

    ***

اگر قصد کرده ای

فردا شب بیایی

بهتر است که نیایی

 

/ 0 نظر / 3 بازدید