های کو _ هایم!

   نگات صدام می کنه

         نکنه

   صدات نگام نکنه

      **

  چی میشه حرف نزنی نیگام کنی

  حرف نزنی صدام کنی

  چی میشه؟

     **

  میشه اتیش بزنی به هستی ام

  وقتی نیگام میکنی

  فکر میکنم ؛ کسی ام

    **

  اگه گفتی که کی گفته که نگم؟

  اگه گفتم تو نگی

  که کی گفته!

   **

  بیا برگردیم دوباره

  به سه شماره...

   **

  خدا کنه که نری

   بری!؟

  خدا نکنه!

  **

  وقتی می ری...

  میای ؛ یه وقتی

  **

  نخوای ؛ می خوام

  بخوای ؛ می خوام

  بخواهی نخواهی

  می خوام

  **

  با توام!

  با توام

  بی توام

  بی خودم!

  **

  با همیم

  باهمیم

  بی همیم

  تو همیم!

  **

  دستت

  توی دستمه

  بسمه

  **

  گوش به زنگتم

  دلتنگتم

  **

.......

 

ادامه دارد

/ 4 نظر / 3 بازدید
آمد

هایکو بود یا ترانه ؟ اما همون سه خط اول نشون میداد چه حس جالبی داره بازی با کلمات .

سمیرا

[نیشخند] به قول اونی که برای من کامنت گذاشته دیدن بازی شما با کلمات سر حالم آورد[چشمک]

سمیرا

این پایار یا پیار یا هرچی هم با نمکه ها!

حسین مداحی

با زر باشی و با زری: من : افتاده از عرش /چون نعش/ خاموش و بی چراغ در این ظلمت سرتاسری/...... بی زری ..... زیبا بود