با عال!

 

بعضی وقتها که از زندگی نا امید می شوم برای بازگشت به زندگی میروم کامنتهای پستهای سایت "الف" را می خوانم .

سایت الف یک سایت سیاسی اجتماعی است و مردم نظرات جالبی در انتهای پستهایش می گذارند که خواندنی است.

پرای نمونه این دو تا بد نیستند ...کلا مملکت بهالی داریم ادمای باهالی داریم و اوضاع با حالی داریمنیشخند

 

نمونه یک...

نمونه دو

/ 0 نظر / 3 بازدید