دولت بی کسی

نه در اشیان دلی خانه ای  

 تو با خویشتن نیز بیگانه ای

نه بازهد سر سازگاری تو راست

نه دنبال مه روی جانانه ای

سکوت است و تنهایی و دیر وقت

من و شمع شعری و پروانه ای

پریشانی ات را خرد چاره نیست

دلا بس که مجنون و دیوانه ای

نه سرمای بالین بی هم سری

نه اغوش گرمی نه یک شانه ای

گرفتند ز من سر ز دامان تو

نشانی ندادند سامانه ای

نه سیراب از چشم راز زنی

نه صبری نه عصیان مردانه ای

نگردید من گشته ام شهر را

نه مسجد در اینجاست نه میخانه ای

توان خریدار نازت کم است

نه درهم ریالی نه یارانه ای

تو را دولت بی کسی داده اند

از این رو غریبی و یک دانه ای

 

 

 

/ 4 نظر / 3 بازدید
نیکو

سلام اما من فکر میکنم ماندن هم بهانه می خواد ..

بروز بِرارِت

هنوز نخوندم ولی قِشنگه!

amir seifnouri

ولی اینچنین پیچ در موی تو بگیرد دو صد مرغ در دانه ایی درخشان سحر خوب دریا ببین که بر ابر رحمت تو فرمانده ایی نبینی تو شهری دگر راستگو تو گویا خودت نیز خم خانه ایی نبودی تو بیگانه با خویشتن که شعرت سراید که فرخنده ایی