صدای مرا از اینه می شنوید

چون اینه ام بی صدا

چون نوشته ام بی سیما

چون فردا رسد

روزگارم را در ان نگاه کنی.

****

رفتم تا بخوابم

اما

خواب رفته بود.

****

"شب "است که مدام ایستاده

و تو مدام می پرسی:

راستی" امروز "چند شنبه است.

/ 3 نظر / 4 بازدید
گرگ دونده

یعنی دچار روزمره گی شدی بدجور !!! روزای هفته رو هم قاطی کردی..

گرگ دونده

حالا خواب کجا رفته بود ؟ وااای یاد اون کارتونی افتادم که خوابها رو میدزدیدند!!!

همون

وای آقای پور امینی گفتید صدا سیما کردید هلاکم ..