ارزوی اراده

ارزو نمی کنم

ارزو انسان را خوار می کند

اراده می کنم

اراده ادمی را بیدار می کند

/ 2 نظر / 3 بازدید
سیده مریم

هر چه بیشتر عمر می کنم بیشتر اطمینان پیدا می کنم که تفاوت عمده انسانها ، تفاوت بین انسان ضعیف و قوی ، بین انسان بزرگ و کوچک میزان توانایی یا اراده استوار و خلل نا پذیر آنهاست . به این معنی که انسان قدرتمند هنگامی که هدفی را برای خود مشخص می کند دو راه بیشتر پیش رو ندارد : یا مرگ یا پیروزی.

زهرا

اینو خیلی دوست داشتم تکان دهنده بود