چه کنم

اگر بمیرم

این راه باریک تر می شود

اگر بمانم

این شب تاریک تر می شود

/ 1 نظر / 3 بازدید
سیده مریم

راه طولانیست. فانوسی بیاورید از درد. تشنه ای از آن عبور کند. راه باریک و تاریک. در دل شب نور چشمی به چشم می خورد.