یاداوری

 

مملکت رو تعطیل کنید دارالایتام دایر کنید ، درست تره!
مردم نان شب ندارند ، قحطی ا...ست ، مرض بیداد می کند ، نفوس حق النَفَس میدهند. باران رحمت از دولتی سر قبله عالم است؛ سیل و زلزله از معصیت مردم! میرغضب بیشتر داریم تا سلمانی؛ سربریدن از ختنه سهل تر !
ریخت مردم از آدمیزاد برگشته. سالک بر پیشانی همه مهر نکبت زده. چشم ها خمار از تراخم است، چهره ها تکیده از تریاک.
ملیجک در گلدان نقره می شاشد! چه انتظاری از این دودمان با آن سرسلسله ی اخته؟!
خلق خدا به چه روزی افتاده اند از تدبیر ما! دلال، فاحشه، لوطی، یله، قاب باز، کف زن، رمال، معرکه گیر،... گدایی که خودش شغلی است! ...

حاجی واشنگتن ... علی حاتمی
 
/ 4 نظر / 3 بازدید
حمید

چرا "شراب از فرانسه می آید" رو از ادامه "مردم نان شب ندارند" حذف کردی؟... باور کن که هنوز هم "شراب از فرانسه می آید"...

روزگارمو

سلام.عجب یادآوری بجایی.نمیخوای بگی که مملکت ما اینجوریه ؟

گذرگاه

شما چرا وسط تماشای این فیلم !داستانش را تعریف می کنید؟!...خوب داریم می بینیم...