دو مست

دو مست زیر شب

دو مست خالی از شعور

دو مست تیره تر ز سایه در عبور

و خیس کوچه از نگاه ماه

و تار صدای گنگ موسیقی

و چند سگ خرابه ها زباله ها

دو مست در کمای ساعت هنوز

دو یار همیشه بی قرار

و خواب

و اشک

 و گریه های بی صدای سینه سوز

و باد

ودود

...

چه خسته ایم

رسیده یا نشسته ایم

شب است یا که صبح

ستاره ها چرا روی شیشه اند؟

سرک نمی کشد غذا به میل من

صدای سیفون است این ؟

زنگ در صدا نکرد؟

چقدر عرق

چقدر هوای نا

چقدر صدا

یه عالمه سکوت بی هوا

اهای مست ها کجا ؟

...

دو مست دو مرد

من و همیشه سایه ام.

/ 2 نظر / 3 بازدید
رندانه

سلام ....ارادت...... ایجاز از حد نگذشت...؟ سیفون کجا بود در این شعر ...جایش نفهمیدم...شاید کمی خنگم...نه؟؟؟ ... گل بخندید که از راست نرنجیم ولی.... .. تا ابد بوی محبت به مشامش نرسد هر که خار در میخانه برخسار نرفت ... ممنون سرزدی علی یارت [گل]

پسر عمو

سلام خسته نباشی دوست داشتم متنی نثری شعری (سنتی یا آزاد) واسه غزه بگی گشتم ولی پیدا نکردم! شاد وشنگول باشی ولی با دلی پر سوز