نظر امام و ماموم در باره شعر!

سایت الف در گزارشی از یک پژوهشگر(جواد محقق) نظر امام(ره) در باره شعر را اینگونه گزارش کرده است:

...انچه امروزه از ایشان به عنوان دیوان شعر در دست داریم محصول خوش ذوقی و پیگیری عروس ایشان و همسر مرحوم سید احمد خمینی در سالهای پایانی حیات ایشان است که از امام خواستند منظوماتی را برای انتشار به ایشان بدهند و امام نیز این اشعار را با تعبیر بازی های شاعرانه به ایشان دادند. این تعبیر در یکی از اشعار به جا مانده از ایشان با مطلع: شاعر اگر سعدی شیرازی است/ بافته های من و تو بازی است قابل مشاهده است...

شباهت غریب این تعبیر با تعبیری نزدیک به ان  که چند سال پیش در باره شعر در پستی بنام ضرب العسلها در خورشید نامه نوشته بودم شگفت زده ام کرد:

شاعر  اگر حافظ و سعدی است / معرهای من سرهم بندی است

/ 1 نظر / 24 بازدید
خورشید

:))))) خیلی خوب بود...ماموم...