ازمون و جواب ازمون

بقره ایه 155

قطعا همه شما را با چیزی از ترس گرسنگی و کاهش در مالها و جانها و میوه ها ازمایش می کنیم و بشارت ده به انها که صبر کرده اند

ایه 156

همان هایی که هرگاه مصیبتی به ایشان می رسد می گویند: ما از ان خداییم و به سوی او باز می گردیم

ایه 157

اینها همانهایی هستند که الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده و انها هدایت یافتگانند

/ 0 نظر / 3 بازدید