شب سی و نهم

خود ستایی و گزاف نیست چهل و دو سال تنهایی مرا به اینجا رساند:

حسی دارم که اگر خورشید را در کف راستم

و ماه را در کف چپم بگذارند برای بخشیدنشان

لحظه ای تامل نمی کنم

/ 2 نظر / 4 بازدید
کیامهر

بس که بزرگواری من نمی بخشمشون

گذرگاه

تنهایی بین همه تقسیم شد اما تمام نشد .فقط تنهایی که همیشه با ماست .جای همه ی رفته ها و نداشته ها را پر می کند...