تنهایی

اگر تا من امدی

با من نیا

تنهایی من مسری است

/ 5 نظر / 3 بازدید
سیده مریم

جسارت بنده رو ببخشید فقط یک عرض بود , شرمنده

سیده مریم

مثلا این جمله تون نشون از بخشش داره؟ اصلا اگر تنهایی مسریه و هر چی دارید با همه تقسیم میکنید چرا تنهایی رو تقسیم نمیکنید؟ چرا ؟

نیکو

تنهایی ارامگاه جاوید من است ودردسکوت همنشین من