سرده

سفیده با یک اسمانی کم رنگ داخل یک بستر خاکستری تا سیاه به اضافه پنج نقطه سبز باز هم روی مکعب کوچک مشکی روی یک بستر سفید دیگه که ذهنش مغشوش خطوطی در هم و برهمه ... دوده که میاد و میره

شبه و صدایی نیست صدای گیتاری خاطره ای رو با خودش میاره و خواننده هندی چیزی در مورد یک دوستی می خونه نور زردی از اتاق مجاور مزاحمه صدای درام دل رو می لرزونه ...سرده

خواننده هندی انگار میگه : یه دو سیتی ... ساری زندگی ...

سردمه

/ 20 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
روزگارمو

سلام دلت گرم باشه كاكا

روزگارمو

سلام دلت گرم باشه كاكا

روزگارمو

سلام دلت گرم باشه كاكا

روزگارمو

سلام دلت گرم باشه كاكا

روزگارمو

سلام دلت گرم باشه كاكا

روزگارمو

سلام دلت گرم باشه كاكا

روزگارمو

سلام دلت گرم باشه كاكا

روزگارمو

آقا ببخشيد اي كامپيوتر آبرو مون برد.

na30b

فکر کنم میخواد برف بیاد[رویا]