نشستی صميمانه با ابليس در يوم الشک

نه حسابی خورده ایم تا پس دهیم       /   نه که باجی ما به هر ناکس دهیم

ما نه از شاهان حسابی می بریم        /   نه ز ملا یان کتابی می خریم

ما که سناری نداریم راحتیم              /  می خور هر لحظه و هر ساعتیم

بوریای خویش را چسبیده ایم            /  فکر فرش دیگر از سر برده ایم

نه دروغی ما سروهم می کنیم           /  نه از این و نه از ان کم می کنیم

غوطه ما در حوض هستی خورده ایم  /  دایما ما  موز هستی خورده ایم

دست خود را ما بسی رو کرده ایم      /  با گناه و عشق ما خو کرده ایم

هر کبوتر می پرد بر گنبدی              /  ما رهاییم از هرنیک و بدی

دانه یابان در پی این بام وان              / دانه ما این جهان است نوش جان!

ما همان صبح روزی خود خورده ایم    / ما بقی روز را ما مرده ایم

نان ما اجر در دین شماست               /  افت دین شما کین شماست

مهربانیم ما با هر ذره ای                  /  خنجر تیزید با هر بره ای

موج فریاد انا الحقیم ما                    /  سرب داغی بر دهان هایید شما

نخوت ما همنشین رخوت است           /  دایما در انتظار رخصت است

هر قماری را اگر نا خوانده ایم           /   دست پندار شما را خوانده ایم

باختن را ما فراموش کرده ایم            /   در همان صبح ازل ما برده ایم

بیش از این با ما شنود و گفت مگو!     /  بس کن و اینقدر حرف مفت مگو!

 گندمت بردارابلیس و ببر!                /  ما نمیگردیم چون ادم خر !

/ 20 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نيلوفر

می شه بپرسم شاعر و نويسنده محبوبتون کيه؟

نيکو

قشنگ بود ممنون که بهم سر زدی

آيدين

رفتم از دست...؟ آن روز که مُردم هیچ خبری ازمن نبود! ایا بود؟ کس مرا ندانست که از کجا آمده ام به کجا می روم و آمدنم مرگ که بود آنروز که رفتم ازدست ! کسی از من خبری داشت؟ شب!!! شبی از بی حوصلگی خوابم نبود شب به رخم حادثه ها می نمو د بغض شبا ترانه ها گفته بود سوی دلم قافلـــه ها می نمود منتظرم که باز خواهم گفت! خبری از دست رفتنم منتظرم!؟ شاید انتظار خبری بیاورد شاید باز اید به دستم؟ منتظرم؟

آيدين

سلام دوست من...ممنون از حضورتون

فرزاد

اين بار دومه ميام کجايی مرد منتظر شعرهای جديدت هستم با اين يکی که خيلی حال کردم