خورشید نامه

.سلام خورشید نامه جان !

چقدر دلم برایت تنگ شده بود.از وقتی تو نیستی نوشتن برایم سنگ شده است هیچ کس نداند تو می دانی که تو دلربای منی و یک ستاره توو اسمونه که دوباره ما رو بهم می رسونه هنوز که هنوز است دل گرفتاره و عاشق یاره و من هم مستم و هم هوشیار و این حال جدیدی بین ما نیست نمی دانم چیه اما یک چیزایی تووی نگاته که دلم و می لرزونه این زندگی برای من زندگی نشد و تنها هم نفسی با تو هر دردی رو درمونه


/ 0 نظر / 19 بازدید