ف

 

اگر شیرین نداری شور بردار

بیا نزدیک و طعم دور بردار

وفا در تیشه فرهاد مرده است 

بیا از کفر من کافور بردار

/ 0 نظر / 3 بازدید