سفر محال

... هر وقت خسته و گرما زده از اتشی که از اسمان می ریخت یا خیس از بارانی که باز هم از همان اسمان می بارید در انتهای عصری بیهوده منتظر چای بودیم که پدرا - زن سیه چرده ای که همواره لبخندی به لب داشت –روی میزمان بگذارد و قبل از انکه به ذهنمان خطور کند که به ساعت نگاه کنیم * دهبان * سر بزنگاه می پرسید : راستی بچه ها چقدش رفته !؟

جملات دهبان مملو بود از کلماتی دو پهلو با مایه هایی از سکس و طعنه که محال بود لبخندی را روی لبت ننشاند ... غریب بودیم درسرزمینی دور و صبح تا شام تنها اشنا ؛ جملات شیرین دهبان بود که یادمان می اورد ایرانی هستیم .

اینک در این عصر پاییزی در اتاقی کنار پنجره پاییز با خود نشسته ام این بار در وطنم ولی تا به حال اینقدر غریب نبوده ام ؛ نا گاه از خود می پرسم راستی چقدرش رفته؟! 39سال و چند ماه و چند روز... و چند صباحی دیگر در استانه   40سالگی ام . زندگی ام بیشتر به مزه مزه کردن وا قعیات گذشته است و  دستم از دامان حقیقت کوتاه مانده ؛ و سرم در سرگیجه رویاها یم غرق بوده است و دلم مانده که چه کند.

خیلی زود درک کردم که نیامده ام که بمانم و این یک سفر است اما ایراد کار انجا بود که مقصد را نمی دانستم ؛ به هر جایی رفتم با هر کسی سر سفره زندگی نشستم و عمرم را در بازار جهان خرج کردم و خشنود بودم که انچه خریده ام ماندنی تر است از انچه مردم بدنبالش هستند . گاهی دلی را خریده ام ؛ گاهی لبخند رضایتی؛ گاه چکاوک قفس تنهایی جانی بودم ؛ و زمانی یار غار بی کسی...

سالهاست که دلم لبخندم و صدایم را می فروشم وخریداری نیست ؛ از دلبستگی تا ورشکستگی راهی نیست جانم به لبم رسیده است گویا باید کرکره را پایین بکشم ؛ اندازه برگ ریحانی نازک شده ام خدا کند نشکنم خدا کند زودتر برسم خدا کند مقصد نزدیک باشد خدا کند...

دهبان ؛ یک جمله دیگر هم داشت هنگامی که پشت میزش می نشست و سرش را به دیوار تکیه می داد و با چشمان رنگی اش به گوشه نا معلومی از سقف خیره می شد ؛ بلند زمزمه می کرد:

                    

                  "نازکان را سفر عشق حرام است حرام"  

/ 8 نظر / 3 بازدید
حسام

وب[لبخند][گل][تایید]

زهرا

خوشحالم که برگشتی حتی با کاسه پر از چه کنم ....

*•.*•. .• رها تنهای تنها •. .•*.•*

هر رفتنی رفتن نیست و هر برگشتنی برگشتن !!!! یه روز میاسم یه روز می ریم یه روز بر می گردیم ... به قول خودت مهم اینه که یه سفره که موندنی در کارش نیست !!!

mehdi

دلم تنگه برا بودنت وعجیب تنهاییم دردناک شده . . . خیلی میخوامت

راد

اي جان! چه قدر قشنگ گفته .

بهار

دروود بر شما. باید بگم خیلی عالی بود آقا داوود. خیلیزیبا. خیلی خیلی خیلی... وبازهم مثل همیشه[گل]