شب یازدهم

من تکه غمگینی هستم

تنها

در یک شب طولانی

    ***

شب بود که من امدم

ودر ان ظلمت

کسی مرا ندید

    ***

تقصیر شب نبود

که هیچ کس

 زمزمه ام را نشنید

    ***

همه هستی من

شاید

ثانیه ای بیش نبود

در ساعت ٢۵ شب

    ***

شبی خواهم رفت

بی انکه

خواب ستاره ای را بیاشوبم

حتی

/ 0 نظر / 3 بازدید