نیایش

الهی شکر ترا

که نه لقمه های ربا در شکمم

نه ستاره به دوش ستمم

نه باج داده ام به زندگی

نه خراج گرفته ام به دریوزگی

/ 0 نظر / 3 بازدید