دام بام

در دام که ای ؛  یا  که  بدامت  افتاد ؟

عکس که؟ بگو دوش به جامت افتاد؛

وقتی  پی  صبح  تا    فلق   میرفتی

ان تشت چه بود از شب بامت  افتاد!

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
پوراميني

سلام احوال شما خودتونو خوب معرفي كنيد شايل فاميل باشيم! لباس مهم نيست شاد وخوشبخت باشيد

سلام احوال شما خودتونو خوب معرفي كنيد شايل فاميل باشيم! لباس مهم نيست شاد وخوشبخت باشيد