کلمه سبز

کلمه می کارم

وقتی که باران نمی بارد

تا یاد تو سبز باشد

در عصری که کسی درخت نمی کارد

/ 1 نظر / 3 بازدید
سیده مریم

زندگی سه چیز است : اشکی که خشک می شود لبخندی که محو می شود یادی که می ماند وفراموش نمی شود.