این و شنیدی...

                        اگه باشی هستم

                        اگه نیستی...

                                      باشه !

                           ×××

                        چیکارت کنم حالا !؟

                        کاریش نمیشه کرد

                          ×××

                        معلوم هست کجایی !

                        ... هر جا که تو باشی

                         ×××

                        کجا میشه پیدات کرد؟

                       ... هر جا که گم بشم

                       ×××

                       حالا چی می کشی ؟

                      هر چی می کشم از دست توئه

                      ×××

                      چی میل داری

                     هرچی خدا بخواد ! 

                    ×××

                     چی بگم از کجا بگم

                    از اوون یا به شما بگم

                     ×××

                    تا کجا با منی !؟

                    تا همینجاشم با تو بودم

                   ×××

                   شانس که نداریم !

                   میاریم

                  ×××

                   شیریا خط ؟!

                   بذار فکر کنم ...!

                  ×××

                   یه چیزی میگم به هیشکی نگو !

                  هیچکی کیه !؟

                  ×××

                   از دماغ فیل افتاده !

                   چه جای کوتاهی   

                  ×××

                   این جورش و دیگه ندید بودیم !

                   این جور ِشو ...؟

                  ×××

                   چرا نداره !

                   چرا چرا نداره ؟

                  ×××

                    شد من یه چیزی بگم

                    نشد نداره که ...

                  ×××

                    چند نفر به یکی !؟

                    یکی... با چند نفر

                  ×××

                    چرا داد می زنی ؟!

                    با حرفات می زنی  

                  ×××

                   ما رو گرفتی !؟

                   هنوز... نه !

                 ×××

                   از رو هم که نمیری ؟!

                  از رو ؟   می رم

                  ×××

                   کجاش رو دیدی !

                   فقط اینجاش و...

                  ×××

                   قسمتمون این بود!

                   کدوم قسمتتون ...  

                  ×××

                   کجای کاری !؟

                     این جام !

                  ×××

                    سر قرار میای ؟

                   سرش کجاست !؟

                  ×××

                   شرم نمی کنی !؟

                   سراغ داری ؟

                  ×××

                   بگیر من و...!

                   چیکارش کنم ؟

                   ×××

                   هوامو داری ؟!

                   چقدر می خوای !

                   ×××

                   توقع نداشتم !

                  شاید تموم شده

                  ×××

                   میشه تنهام بذاری!

                   کجات بذارم ؟!

                  ×××

                   نرفته   بر گشتم

                   برگرد ببینم!

                 ×××

                   اخرشی !

                   نه یه کم مونده ! 

                                       

/ 0 نظر / 3 بازدید