تحلیل غایبانه شاعرانه

 

وقتی شاعری بعد از 9 ماه چیزی ننوشته باشد معنی اش این است که یا زن و زار دار شده شوهر کرده است رفته پی زندگی اش ... و یا شاید این هوا ریش گذاشته نشسته است خانه دارد ودا می خواند و انار می خورد و اب انار می پرد در چشمش و مادرش می خندد رعنا هم!!!نیشخند

/ 0 نظر / 3 بازدید