روشنفکر مرد هیزی است که به من حق می دهد

رو شنفکرم  اگر بگذارم با همکارات خر پلیس بازی کنی

اما هیزم اگر به دخترده ساله همسایه بگویم : چه گلی!

یا به عمه هفتاد ساله بابایت بگویم : چطوری تپلی!   

/ 1 نظر / 3 بازدید
تیراژه

سلام به گمانم منظورتان هیز بوده حیض معنای دیگری دارد و من هم مثل موج بانوی روزگار مو...گپی ندارم که بزنم!