به خاطرخورشید

 

خیلی چیزها شاید بدانم که کمتر کسی بداند

اما اگر توی این معرکه سر پیری نشسته ام به یاد گیری

فقط برای این است که فردا نگویند پدرت بی سواد بود.

/ 2 نظر / 4 بازدید
نیکو

این نوشته ها خیلی با ارزش با ارزش چون پدری برای فرزندانش مینویسد من همه دل نوشته های پدر م را الان که نیست( هر چند همیشه حضورش را حس میکنم ) میخوانم بارها بارها و از همه هدیه های مادی که بهم داده عزیزتر ...مطمئنم خورشید و سپهر شما هم همین حس را دارند

نیکو

تایید میشه[لبخند] من گفتم چرا کامنتهام نمیرسه؟[سوال]