برای زنان سرزمینم

نه بابا!

خیال نکن که عاشقم!

من از نسل سوخته دلای سابقم

خیلیه!

که پیش چشمهای تو آروم بشینم

هیچی نگم

که جمله ها رو بجوم

و فقط نگات کنم

یا توی یک  رویای صادقه

پشت پیچ  کوچه باغ

صدات کنم

با همه اینها که گفتم

نه خیال نکن به این سادگی هاست

هر دفعه دوستت دارم رو که می خوام بهت بگم

جمله ها رو می گیرم

دست و پاشون و می بندم

و می گم:

        "هیس! محض رضای خدا

        خفه شین!

       وقتی این خانومه هست

       بیاین توی حیاط شعرام یله شین!

       وقتی که رفت

       برگردین توی دلم  گله شین!"

خیلی سخته می دونی!؟

که بخوای

دختر حست رو ؛ توی کمد پشت سینه ات قایم کنی

پسر شیرین زبون جمله هات رو

بفرستی دنبال نخود سیا  تو انباری

انبار تاریک و تنگ خاطرات

می دونی

خیلی سخته که

بری دو تا چایی بریزی و

بعد بلند بگی:

           "شما کم رنگ می خورین؟!"

تا کمتر چشم توی چشم هم باشیم

بعدشم هی ارزو بکنی

کاشکی می شد یه کمی بیشتر

پیش هم باشیم

اخه نمی دونی چقدر

مسئولیت داره حرف زدن

اخه نمی دونی با این حال نذار

چقده سخته پریدن

 توی اسمون چشمات واسه من

وقتی نیگام می کنی

انگاری

نکیر و منکر جلومن!

آخه!

چطوری بگم که می خوام تو رو من!

 می دونی!؟

نمی دونی!

عشق یه صاعقه است

می سوزونه ادم و

بعدش هم دیگه منی نیست

همه اش توئی

واسه همینه که خاکسترم و

توی مشتت می گیری ؛ میگی:

        عشق و عاشق که می گن همه اش این بود؟

         این که فاتحه والضالین بود!

....

پس بذار .....اصلا

نگم

اگه باز دوباره دیدیم همو

یه سلامی بکنیم

یه علیکی بگیریم

و بگذریم...

ز هم.

/ 10 نظر / 3 بازدید
ٍٍصلح

اصل پنجم قانون اساسی ضد انسانی ولی فقیه (مردم ایران صغیر هستند ، احتیاج به قیم دارند ). ولایت فقیه ناقض حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش است : حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش از حقوق ذاتی انسان است و این حق فردی و اجتماعی در پهنه جامعه ملی بدون آزادی و استقلال اعمال شدنی نیست. ولایت فقیه ناقض این حق است. انقلاب بزرگ مردم ایران در سال پنجاه و هفت ،هدف والای استقرار حاکمیت مردم یعنی آزادی ایرانیان و استقلال ایران را مد نظر داشت اما با غفلت ما ایرانیان از آزادی وپاسداری از آن، این فرصت برای خمینی فراهم آمد تا ولایت فقیه، این بدعت و جعل تاریخی را بر مردم تحمیل کند و با مطلقه کردن این ولایت، بکوشد تا کرامت انسان ایرانی را از او بستاند. اما به یمن استقامت آزاد زنان و مردان این مرز وبوم علیرغم داغ و درفش وبه شهادت رساندن هزاران تن از آنها به دست دژخیمان ذوب شده در ولایت فقیه، بدین کار موفق نشد. نظام ولایت فقیه کوشید تا با انقلاب فرهنگی خویش که در واقع ضد فرهنگ بود دانشگاه را نیز به تصرف خود در آورد، اما از همان ابتدا با مقاومت دانشگاه و دانشگاهیان مواجه شد. شهدای سه دهه وایلغار کوی دانشگاه در18 تیرماه 1378 توسط عما

همون

می گن جمله دوستت دارم وابستگی می یاره . می دونی دارم فکر می کنم چه قدر این جمله دم دستی شده جدیدا !

ممد

قشنگ بود دمت گرم

کیامهر

خیلیمخلصیماوسداود ترجمه: خیلی مخلصیم استاد داود

گرگ دونده

این کیامهر حرص منو در میاره. لوسه. همه این نمک پاشیهاش رو از من دزدیه.. مالکیت ادبی کیلو چند ؟؟

سیده مریم

گاهی دلتنگیهای آدمی چه بزرگ می شود واندوه مشت می کوبد بر ریزترین زوایای احساس وشاید گریه مرهمی بردردهای درون گاه تنهایی آدمی چه بزرگ می شود ودل کوچک وکوچکتر با کوهی ازبیتابی گاه خدایی می شود آدمی وچه بزرگ می شود با دستهایی تا اوج اشکهایی همچو مروارید چه بزرگ می شود صبوریش ودلتنگیهایش کوچک گاه خدایی می شود آدمی ......