اتوبوسی بنام هوس

مردم وبلاگ می نویسند تا از خودشان حرف بزنند اما نمی دانم چرا من همیشه از این موضوع گریخته ام یا ان را دست اویز استهزا کرده ام یا اگر اشاره ای بوده است تعمیمش داده ام به چیزی که عمومیت داشته اما علی رغم این به نظرم مواردی هم بوده است که از خودم نوشته باشم.

از خود نوشتن یا خود نویس بودن ! کمی سخت است اعتماد به نفس می خواهد خود شیفتگی می خواهد خود بزرگ بینی میخواهد "ببینین داستان من چه جالبه" بینی ! می خواهد که بنظرم من همه را داشته باشم! اما چرا به این سیاق ننوشته ام برایم جای سوال شده است .

شاید هم چون که در زندگی ام ماجرای جالبی نداشته ام که قابل خواندن باشد یا اینکه اگر هم بوده قابل ندانستمش ...چرا باید وقت مردم راگرفت برای چیزهایی که برای من و عصمت و اعظم و غلام فقط جالبند! روی دیگر قضیه ان بوده است که شاید وبلاگ را جای زیاد خودمانی و دور همی تصور نکرده ام یعنی شاید زیاد جدی گرفته باشمش البته انطورها هم نبوده است خصوصا الان که دیگر معتقدم فضای وبلاگ انقدر ها هم دل واز نیست بلکه یک دور همی سر کوچه را می ماند و بس .نه چیزی فراتر از ان .

اینها را امشب دارم می نویسم فقط برای انکه این را بگویم که شاید از امشب کمی فضای اینجا را عوض کردم البته در تمام این سالها اینجا هر جور نوشتنی را تجربه کرده ام و اگر اصلش را بخواهم بگویم این وبلاگ تنها وتنها وسیله ای بوده است برای همین تجربه ها و شاید هم هوس ها . در تمام این سالها رویه ای داشته ام که باید حتما به موضوعی از قبل فکر می کرده ام روی کاغذ می نوشتمش اصلاحش می کردم تایپ می کردم و عنوانی در خور میساختم و سپس ارسال می کردم اما تک و توک پیش می امد که چیزی را هم ان لاین بنویسم و البته کامنتها هم بود ...(در این مورد می توانم بگویم که در تمام بلاگستان یک کامنت نویس منحصر بفردممژهنیشخند این را از ان جهت گفتم که بخش اعتماد بنفسم را برای پستهای اتی تقویت کنم )بله کامنتها هم بود و البته بیش از وبلاگ نویسی کامنت نوشتن برایم همیشه لذت بخش بوده است ان حس انی که به تو دست می دهد و چیزی از درونت می جوشد و تو در اندک زمانی فرصت داری تا در کمترین کلمات بر زبان بیاوریش . اینها را که به اوون ها اضافه کنی ! می بینی که ان لاین نوشتن هم عالمی دارد و طبیعی است که برای جذاب شدن یک مطلب بهتر است که ان مطلب اول ان لاین باشد و دوم اینکه  در مورد خودت باشد چرا که هیچ چیز هوسناک تر از این برای خواننده ها نیست که بدانند تو "کی هستی چی دوست داری چن سالته چن تا زن داری چن تا بچه و کارت چیه " نیشخند

/ 0 نظر / 5 بازدید