وقت رسیدگی

من هر روز چیزی را کهنه می کنم

یک روز نوبت تو بود یک روز نوبت جهان

امروز نوبت خودم شده

/ 2 نظر / 3 بازدید
حمید

"تو" رو نمیشه کهنه کرد... "جهان" رو نمیشه کهنه کرد... ولی "خود" رو میشه...بدیش اینه که "خود" رو که کهنه کنی هم "تو" رو کهنه کردی و هم "جهان" رو...