بیا از حالت سنگ چیزی بفهمیم

می دانستم اخر این تنهایی کار دستش خواهد

فهمیدنش از سنگ هم

سخت تر شده است

/ 3 نظر / 3 بازدید
سارا

از سنگ سخت تر!!!!! چه حس خفقان آوري ميدهد به انساني كه تمام وجودش سوال است و نياز

مرضیه

دلم برای فهم تنها های سخت تر از سنگی می سوزد واقعا... احتمال معلوم نیست چی می گم ولی خودم میدونم کجای قلبم درد گرفته