شب نهم

یک شبی را که در آنم به دقت گذرم

شاید امشب نرسم باز به فردای دگر

   ***

شبهای پلک هایم

چون : روزهای قدم هایم

سبک بارند ابرهای فکر هایم

   ***

می سازم

شبی را که بیایی

با لحظه های کبریایی

    ***

می سوزم

تا ازشب صبح بسازم

    ***

این چراغ را روشن نگاه خواهم داشت

شاید شبی عابری راهی جست

 

/ 0 نظر / 3 بازدید