نیایش

 

الهی !

نام بخشیدی

و کدام نبخشیدی

 

***

الهی !

به تو گفتن

به! از تو گفتن

 

***

الهی !

چیزی به من ده که نداری

 

***

الهی!

هر انچه که داده بودی گرفتی

انچه گرفتی دیگر مده.

 

***

الهی !

اگر سوختم چون تو خواسته ای

به! که بسازم انچه نخواسته ای

 

***

الهی !

دلگیرم از تو

 شادم کن به ماندگاری غیر تو

 

***

الهی !

مرا یاری کن تا همه شکستها را تجربه کنم

تا مبادا  دل در گرو چیزی بندم

 

***

الهی !

قرعه فال به نام من دیوانه نزن

سرمه حال به نگاه جانانه بزن

 

/ 0 نظر / 3 بازدید