برای الی...خانم گرگ دونده

زندگی فرضیه نیست

زندگی حدس و گمان و نظریه نیست

زندگی دست گرمی است که نوازش می کند

لبی است که خواهش می کند

اراده ای است که افرینش می کند

 

***

 ازادم ؛ چون چلچله

همه می دانند چلچله را نمی شود به گاری بست

خر ظاهر چیزی نمی شوم

به راستی

ماهیتش را می چسبم

غلام نرگس ان چشمم

که حقیقت را می نگرد

 

***

من مسافرم

تا تو چمدانت را می بندی

من تا فردا پریده ام

تا تو در انتخاب منوی غرائض ات هستی

من علفهای لذت را چرید ه ام

می دانی ؛ نمی دانی!

وقت تنگ تر از ان است

که هر چیز را پرو کنی

برهنه باش

لباس انسانیت را برازنده نیست

زندگی دراز شدن زیر افتاب حقیقت است

برهنه در اغوش ازادگی.

/ 5 نظر / 3 بازدید
گرگ دونده

آره... بزی هول هول بدون پرو لباس ! چون بیشتر این لباسها رخت عزا هستند..

گرگ دونده

زندگی فرضیه نیست چون خیلی بی سر و ته تر از آن است.. اصلا در قالب علم نمی گنجد..

گرگ دونده

ماهیت را بخواهی بچسبی که زمان میبرد به اون هول هول زندگی کردنت نمیاد اونوقت که !!!

سیده مریم

هر عادتی در ابتدا مانند یک نخ نازک است . اما هربار که یک عمل را تکرار می کنیم ما این نخ را ضخیم تر می کنیم و با تکرار عمل نهایتا این نخ تبدیل به طناب و بلندی میشود که برای همیشه به دور فکر و عمل ما می پیچد

همون

زندگی ......